Skip to content

Fleksibel plastproduksjon

Haagensen Plast AS er blant Norges ledende bedrifter innen ekstrudering (produksjon av plast) og foredling av polyetylenplastfilm til fiske-, kjøtt-, landbruks-, transport- og handelsnæringene.

Utforsk

Haagensen Plast AS utvikler, produserer og leverer mange produkter som plastfilm, plastduk, slanger og poser – både med og uten trykk.

De har et bredt spekter av standardprodukter og skreddersydde løsninger, og jobber tett med sine kunder for å møte deres unike behov.

Haagensen Plast AS har som mål å jobbe aktivt sammen med sine kunder for å bidra med løsninger og produkter som reduserer deres miljøpåvirkning. Dette innebærer at det legges vekt på miljøkonsekvenser gjennom hele produktets levetid.

Haagensen Plast AS skal sammen med sine kunder utvikle produkter og løsninger som bruker minst mulig ressurser, bidrar til minimal forurensning, og som resulterer i mindre avfall og økt gjenvinning.

Få mer informasjon

Bla gjennom Haagensen Plast AS sine produkter og ta kontakt.

haagensenplast.no