Skip to content

Zurhaar AS
Vår historie

Hele historien om Zurhaar AS, grunnleggerne og våre oppkjøp.

Utforsk

Hele historien om Zurhaar AS, grunnleggerne og våre oppkjøp.

Utforsk
1800
1900

Nesttun etableres som industristed

Vossebanen ble bygget i 1883, og kort tid etter ble Nesttun etablert som industristed. Elven gav elektrisk kraft og Ullvarefabrikken ble bygget der hvor inngangen til Nesttun Kulturhus står i dag. Herredshus, kirke, skole, handel og industri gjorde Nesttun til Fanas kommunesenter.

Der hvor det før bare fantes kløvveier ble nå Nesttunveien anlagt i 1860 og Hardangerveien bygget i 1875-77. Disse nye landeveiene og jernbanen dannet grunnlaget for tettstedet Nesttun.

1950- tallet

Bygårder på rekke og rad langs veiene

I 1950 årene startet Nesttuns mest ekspansive historie. Østre Nesttunvei etableres som en speilvending av Nesttunveien, og gir sentrumet sin karakteristiske øyeform med torget som et naturlig midtpunkt.

På 1960-tallet oppføres flere bygårder i rekke langs veiene. Etter hvert kom også parkeringshus, Nesttunsenteret (nå AMFI Nesttun) og Fana Kulturhus.

Disse bygningene sees på som de viktigste fundamentene i dagens levende Nesttun.

Familien Zurhaar Birkeland

Helt fra Nesttun gård var i full drift og frem til i dag har etterkommere av Nesttun familien eiet og drevet størstedelen av Nesttun sentrum.

Ekteparet Rita Nesttun/Willem Zurhaar stod for mye av eiendomsutviklingen som i dag danner grunnlaget for det moderne Nesttun.

Etter Willem senior sin død i 1989 ble eiendomsmassen delt i to, hvorav den yngste datter Mette van Vlissingen Zurhaar og hennes mann Rune Birkeland overtok og etablerte den ene delen, og etablerte med dette selskapet Zurhaar Eiendom AS.

Familien Finn Haldorsen

Finn Haldorsen sin bakgrunn var som industrigrunder fra Rubbestadneset.

Han var sønn til Haldor Haldorsen som startet Wichmann Motorfabrikk AS i 1903 og Finn ble administrerende direktør i bedriften i 1974.

Han hadde allerede da utviklet det som i dag heter «Rubbhall» og bestemte seg for å videreutvikle dette konseptet internasjonalt. Han sa dermed opp i Wichmann Motorfabrikk i 1977 og flyttet til England hvor han etablerte Rubb Buildings Ltd.

I 1983 flyttet han til USA og etablerte Rubb Inc. Begge disse selskapene inngår i det som i dag heter Rubb Group AS. Finn Haldorsen ville spre risiko og så seg etter en dyktig partner i eiendomsmarkedet i Bergen på tidlig 1990 tallet.

Her fikk han anbefalt Rune Birkeland som skulle komme til å bli både en personlig venn og en god partner. Han etablerte derfor selskapet Hansa Invest AS som skulle ivareta familiens interesser innen eiendom.

1993

Zurhaar & Rubb AS

I 1993 ble Zurhaar & Rubb AS dannet i fellesskap mellom Finn Haldorsen og Rune Birkeland.

Selskapet eier og forvalter i dag eiendommer sentralt på Nesttun, Birkelandskrysset, Askøy og Bømlo i tillegg til eiendommer ved Krøderen, i Tranås (Sverige), Maine (Boston, USA) og Polen. Samlet portefølje er ca. 170.000 m2.

2020

Hallmaker Group / Rubb Industries AS

I februar 2020 overtar Zurhaar AS alle aksjene i Hallmaker Group AS med datterselskap.
Hallmaker Group AS endrer navn til Rubb Industries AS på tampen av 2020.

2022

O.B.Wiik

I januar 2022 overtar Zurhaar AS alle aksjene i O.B.Wiik AS med datterselskap.

Konsernet har nå ca 420 ansatte globalt og samlet portefølje er ca 170.000 m2.

2022

Zurhaar AS

Zurhaar & Rubb AS endrer navn til Zurhaar AS.