Nok et sterkt halvår for ZR Eiendom

Resultat før skattekostnad og verdiendringer ble 1,7 milliarder kroner.

– På tross av at hotellvirksomheten fortsatt ble påvirket negativt av koronapandemien, er vi godt fornøyd med at de andre virksomhetene utviklet seg godt i 2021. Resultatet før skatter og verdiendringer i 1. halvår viser at Olav Thon Gruppen har kommet seg veldig godt gjennom pandemien, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Solid finansiell posisjon
Konsernets egenkapital har økt til over 61 milliarder kroner og konsernets eiendomsportefølje har en markedsverdi på 104 milliarder kroner.

Kontantstrøm fra driften i første halvår var 1,7 milliarder kroner og konsernets likviditetsreserve var 10 milliarder kroner.

Bolig og næringseiendom
Konsernet har ferdigstilt flere boligprosjekter og i 1. halvår ble det overlevert boliger med en salgsverdi på 481 millioner kroner.

Markedet for næringseiendom utviklet seg positivt også i 1. halvår, med et rekordhøyt salgsvolum i markedet for næringseiendom.

Investeringer og eiendomsprosjekter
I første halvår ble det investert 1 milliard kroner i virksomheten, og flere store eiendomsprosjekter ble ferdigstilt.

Blant annet åpnet det nye hotellet Thon Hotel Svolvær i Lofoten, og Thon Hotel Ålesund med 175 rom ble rehabilitert og gjenåpnet.

Konsernets største pågående prosjekter er oppføringen av to logistikkbygg på Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter og det nye hotellet Thon Hotel Snø med 300 gjesterom på Lørenskog.

Fremtidsutsikter
– Veksten i norsk økonomi forventes å øke utover høsten i takt med nedtrappingen av koronatiltakene. Når etterspørselen etter hotellrom og konferanselokaler øker, forventes det at hotellvirksomheten vil kunne styrke lønnsomheten igjen. Olav Thon Gruppen har en solid finansiell posisjon, og er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, avslutter Sperre.