Skip to content

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Nyheter

Vi er ydmyke og stolte over å kunne fortelle at Zurhaar AS har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert.

Dette er et synlig bevis på vårt engasjement for ansvarlig og bærekraftig drift, og gir oss et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med grønn omstilling.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er mer enn bare et symbol. Det innebærer også sterke koblinger mot FNs bærekraftmål. Som Miljøfyrtårn er vi forpliktet til å bidra til oppfyllelse av flere av disse målene. Dette inkluderer bla. å redusere vår miljøpåvirkning, fremme likestilling og menneskerettigheter, ansvarlig innkjøpspraksis, redusere energiforbruk og avfallshåndtering.

Vår Miljøfyrtårn-sertifisering er en viktig del av vår overordnede bærekraftstrategi, som omfatter et helhetlig perspektiv på miljø, samfunn og økonomi. Vi er opptatt av å integrere bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet, og Miljøfyrtårn-sertifiseringen gir oss en strukturert tilnærming til å forbedre vårt bærekraftarbeid og sikre at vi følger relevante lover og forskrifter på området.

Vårt datterselskap O.B.Wiik AS er allerede sertifisert, og i løpet av desember skal også Plamek, Haagensen Plast, CC Betong, Hallmaker, Rubb Industries, Renthall, Rubbhall og Arqdesign Norge også sertifiseres.

Vi oppfordrer våre leverandører og samarbeidspartnere til å ta steget mot en bærekraftig fremtid ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert! Dette er en konkret og målrettet vei mot å forbedre vårt miljøavtrykk og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom Miljøfyrtårn får man tilgang til verktøy, ressurser og ekspertise som hjelper bedrifter med å identifisere og implementere konkrete tiltak, samt å følge opp og rapportere om fremdriften.

Her er noen av de prosjektene vi allerede har satt i gang og som vi skal jobbe konkret med i tiden som kommer: