Skip to content

Bærekraftig forretningsdrift i Zurhaar

Nyheter

I februar 2023 samlet vi alle lederne i våre selskaper til et kick-off i vårt bærekraftarbeid.

Bærekraft skal være en naturlig driver for alle selskapene i konsernet, og ligger til grunn for konsernstrategien, forretningsfilosofien og verdigrunnlaget.

Vi er overbevist om at bærekraftig forretningsdrift gir økt lønnsomhet, styrker selskapenes verdi, viser samfunnsansvar og gir styrket omdømme.

ESG (Environmental, Social, and Governance)

ESG er finansbransjens standard for å måle hvor bærekraftig et selskap er. For å tydeliggjøre denne standarden, og Zurhaar konsernets strategi, hadde vi med oss dyktige foredragsholdere som fokuserte på hver sin del av ESG.

Environmental (Miljø)

Alle virksomheter påvirker miljøet på en eller annen måte, bla. ved transport, utslipp, avfall eller strømforbruk. Vi skal være bevisst på vår direkte og indirekte påvirkning på miljøet og ha en bred og helhetlig forståelse av bærekraft som overordnet strategisk driver.

Her holdt Thina Saltvedt fra Nordea et interessant foredrag om bærekraft som konkurransefortrinn.

Social (Samfunn)

Vi har et sosialt ansvar overfor samfunnet og våre ansatte, og skal utvikle konsernet, menneskene og arbeidsmiljøet med respekt og likeverd til det beste for den enkelte og samfunnet.

Her holdt Jostein Hole Kobbeltvedt fra Rafto Stiftelsen) et spennende foredrag om menneskerettigheter i et bærekraftperspektiv.

Governance (Forretningsetikk)

Vi skal etterleve ærlige og sunne holdninger, basert på høy etikk og moral.

Her fortalte Guro Slettemark fra Transparency International Norge om korrupsjonsrisiko, etiske problemstillinger og åpenhet.

Mye gjør vi allerede, men vi er sikre på at vi kan bli enda bedre!

Bærekraft skal innarbeides i hele organisasjonen ved å etablere kunnskap og forståelse.

Videre skal vi finne de konkrete utfordringene i hvert selskap, og jobbe tett for å ta de rette grepene og finne de gode løsningene. Underveis i prosessen skal vi måle status og effekt for å se om vi er på rett vei.

I årene fremover skal vi utarbeide bærekraftrapporter som publiseres på hjemmesiden, slik at vi er åpen og ærlig om status i arbeidet.