Skip to content

O.B.Wiik Sverige er ISO Sertifisert

Nyheter

O.B.Wiik Sverige ble i juni sertifisert etter ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljøledelse) og ISO 45001 (arbeidsmiljø).

Det er et sterkt bevis på at en bedrift tar vare på både kunder og ansatte.

ISO er den mest anerkjente standarden for kvalitets- og miljøstyring, og viser at bedriften jobber systematisk med fokus på forbedring i alle ledd.

En krevende prosess

-Vi startet arbeidet med ISO sertifisering i oktober 2023, og det har vært en krevende prosess forteller Johan Eckerby, CEO i O.B.Wiik Sverige. I tillegg til gjennomgang av måten vi jobber på og å forsikre oss om at våre prosedyrer fungerer, så har arbeidet gått ut på å beskrive og dokumentere hvordan vi proaktivt og løpende arbeider med kvalitet, arbeidsmiljø og miljø/bærekraft. Vi har lagt ned mye tid på å vurdere risiko og muligheter i selskapet, og basert på dette sikre oss at vi håndterer risiko og tar vare på mulighetene. Vi har brukt en god del tid på dette, og samtidig har vi tilegnet oss ny kunnskap gjennom samarbeidet med partneren som har veiledet oss gjennom prosessen.

Den desidert største suksessfaktoren og årsaken til at vi har lykkes, er medarbeidernes engasjement og vilje til å hele tiden strekke seg litt lenger for at vi skulle nå målene.

Nye rutiner

-Vi har innført noen nye rutiner, bla. med digital signering av kundeavtaler. I tillegg har vi tydeliggjort våre krav til leverandørene og vi har jevnlige kontrollrunder på arbeidsplassen for å bla. sikre beredskapen for nødlager.

Høye krav

-Kundene i Sverige stiller stadig høyere krav både i henhold til kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Det betyr at vi må levere på dette.

Vi ser at større industriprosjekt med tydelig miljøprofil (f.eks. batterifabrikker og grønt stål) krever at man har en form for sertifisering (ISO er klart foretrukket) for at man som leverandør skal få være med i anbudsprosessen.

-Et annet viktig aspekt er at det hjelper oss å forbedre lønnsomhet. Standarden stiller store krav til arbeid med forbedring og avvikshåndtering, noe som gjør at vi kan eliminere feilkilder underveis i prosessen.

Sertifisering av alle selskap i konsernet

Zurhaar AS har et uttalt mål om at alle selskap i konsernet skal sertifiseres som Miljøfyrtårn eller ISO de neste årene, forteller Rune Birkeland, konsernsjef i Zurhaar AS.

De norske selskapene ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2023, og nå er altså O.B.Wiik Sverige ISO sertifisert.

Den innsatsen de ansatte i O.B.Wiik Sverige har lagt ned i denne prosessen er imponerende, og vil danne grunnlaget for ISO sertifisering av andre selskap i konsernet.

O.B.Wiik Danmark skal også ISO sertifiseres og det samme skal Haagensen Plast AS der prosessen allerede er i gang, forteller Birkeland.