Skip to content

Les om Hallmaker i Det Norske Bransjemagasinet

Nyheter

Flott redaksjonell omtale av Hallmaker AS i november/desember utgaven av Det Norske Bransjemagasinet.

De nyeste prosjektene og strategisk markedstilnærming er omtalt, med søkelys på Hallmaker sin evne til å levere markedsledende stålbygg og hvordan de samarbeider innenfor Zurhaar konsernet.

Les mer her:

  • Hallmaker sin rolle i Zurhaar konsernet og hvordan de arbeider for å øke sin markedsandel.
  • Detaljer om de nyeste prosjektene, inkludert industribygg og partnerskap.
  • Søkelys på deres forpliktelser på å levere børekraftige løsninger og styrken i å ha et godt lokalt nettverk.

Les hele historien på side 48-49 her.