Skip to content

Åpenhetsloven

Nyheter

Zurhaar AS har satt i gang et omfattende arbeid for å kartlegge våre leverandører og forretningspartnere. Denne kartleggingen danner hovedgrunnlaget for aktsomhetsvurderingene.

Kartleggingen setter føringer for hvem av våre leverandører og forretningspartnere som krever ytterligere oppfølging.

Du kan lese vår aktsomhetsvurdering her.

Finn ut mer om vårt bærekraftarbeid her.