Skip to content

Vårt
bærekraftansvar

Zurhaar AS forstår at vår drift påvirker miljøet rundt oss, både lokalt og globalt.

Utforsk

Zurhaar AS forstår at vår drift påvirker miljøet rundt oss, både lokalt og globalt.

Utforsk

Vi tar miljø- og samfunnsansvar på alvor

Som en stor aktør er vi opptatt av å redusere miljøavtrykket til eiendomsbransjen, og arbeider daglig med å forbedre oss for å redusere energiforbruk og håndtere avfall på en bedre måte. Vi har egen driftsavdeling med lang erfaring inne eiendomsdrift, som har ansvaret for å ivareta både eiendommen og leietakerne på best mulig måte.

Last ned PDF

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er ydmyke og stolte over å kunne fortelle at Zurhaar AS har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert.

Dette er et synlig bevis på vårt engasjement for ansvarlig og bærekraftig drift, og gir oss et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med grønn omstilling.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Les mer

Bærekraftig forretningsdrift i Zurhaar

I februar 2023 samlet vi alle lederne i våre selskaper til et kick-off i vårt bærekraftarbeid.

Bærekraft skal være en naturlig driver for alle selskapene i konsernet, og ligger til grunn for konsernstrategien, forretningsfilosofien og verdigrunnlaget.

Vi er overbevist om at bærekraftig forretningsdrift gir økt lønnsomhet, styrker selskapenes verdi, viser samfunnsansvar og gir styrket omdømme.

Les saken

Åpenhetsloven

Vi arbeider daglig for å drifte konsernet på en ansvarlig måte, og er opptatt av at alle skal ha like rettigheter. Vi ønsker å sikre at også leverandørene våre har det samme fokuset. Derfor stiller vi krav til at våre leverandører og samarbeidspartnere etterlever UN Global Compact sine ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

UN Global Compact

 

Om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven har et todelt formål, og pålegger virksomheten en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Les mer

 

Oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere

Zurhaar AS konsern med datterselskap har satt i gang et omfattende arbeid for å kartlegge vår verdikjede. Denne kartleggingen skal være et grunnlag og premiss for å sikre at vi oppfyller rapporteringskravene i den nye åpenhetsloven.

Kartleggingen setter føringer for hvem av våre leverandører og forretningspartnere som krever ytterligere oppfølging.

Funnene fra våre aktsomhetsvurderinger vil publiseres i en egen rapport.

 

Styrevedtak

Styret i konsernet vedtok i november 2022 bla. at vi skal utvikle konsernet, menneskene og arbeidsmiljøene med respekt og likeverd, til det beste for den enkelte og samfunnet.

Les mer her

 

Aktsomhetsvurdering

Zurhaar AS har ikke mottatt henvendelser fra allmennheten tilknyttet våre aktiviteter.

For spørsmål eller andre henvendelser, kontakt oss på firmapost@zreiendom.no